Twin Kalimba

Na Twin Kalimbu můžete hrát sami nebo ve dvojici. Je to velice zajímavý pocit sladit se dohromady, dělit si ve dvou nástroj a vytvořit tak krásný souzvuk. Vibrace se přenáší do dřeva, které držíte v rukou a vnímáte je spolu. Kalimba je laděná pentatonicky a na obou stranách stejně. Díky tomu při rozeznění jednoho tón se rození identický tón na druhé straně díky zákonu vzájemné afinity. Společné hraní a zkušenosti můžete mezi sebou sdílet v rodině či s kamarády.

Dvojtá Kalimba je proto vhodná pro děti do škol ,mateřských škol, hudebních škol, zájmových kroužků i do muzikoterapeutických center.

Rozvíjí vnímání, tvořivost, přináší dobrou náladu, je silně terapeutická, uklidňuje a spojuje lidi díky společnému zážitku z hraní.

Rezonanční deska je z masivní americké třešně.

Laděna na obou stranách v A - moll

A / C / C / A / A / F / E / E / H

Rozměr 30 cm.

2 450,00 Kč